กรมควบคุมโรค แนะวิธีปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางด้วยเรือ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต้องใช้เรือในการเดินทางหรือโดยสาร...

Read More