กรมควบคุมโรค แนะมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ช่วงสงกรานต์ และขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 รีบไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นสวมหน้ากาก...

Read More