กรมควบคุมโรค แนะช่วงหน้าหนาวนี้ หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือสวมเสื้อผ้าเปียกชื้นเป็นเวลานาน อาจทำให้ป่วยจากภาวะตัวเย็นเกิน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงหน้าหนาว อาจเกิดภาวะตัวเย็นเกิน...

Read More