กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังน้ำท่วมเตือนระวังป่วย ”โรคอุจจาระร่วง” และ ไม่ควรลุยน้ำย่ำโคลนหลังน้ำลดด้วยเท้าเปล่าเสี่ยงป่วย “โรคฉี่หนู”

กรมควบคุมโรค เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ “มู่หลาน” ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก...

Read More