กรมควบคุมโรค เผยไทยได้รับคำชมในฐานะประธานจัดประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 พร้อมเร่งขับเคลื่อนเตรียมนับถอยหลัง 8 ปียุติเอดส์ “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี”

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค...

Read More