กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ผ่านระบบการศึกษา เริ่มต้น พ.ค. นี้

กรมควบคุมโรค เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง...

Read More