กรมควบคุมโรค เผยอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร แนะประชาชนป้องกันก่อนเจ็บป่วย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดๆ...

Read More