กรมควบคุมโรค เผยสหรัฐฯ บริจาควัคซีนโมเดิร์นนา 1 ล้านโดส ให้รัฐบาลไทย

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมรับ “วัคซีนโมเดอร์นา”...

Read More