กรมควบคุมโรค เผยผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยความทนต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ในร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน...

Read More