กรมควบคุมโรค เผยผลตรวจแรงงานชาวเมียนมาร์ ไม่ได้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าแรงงานชาวเมียนมาร์...

Read More