กรมควบคุมโรค เผยความสำเร็จอีกขั้น WHO ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14...

Read More