กรมควบคุมโรค เผยการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กปฐมวัย สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ทันที

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 6 เดือน –...

Read More