กรมควบคุมโรค เผยการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคน ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

กรมควบคุมโรค เผยผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคน ที่ต้องเเละเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด...

Read More