กรมควบคุมโรค เปิดเวที “สานพลังทางกฎหมาย สร้างเครือข่าย ยุติการเลือกปฏิบัติ” หาทางออกลดการตีตราและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

วันนี้ (1 มีนาคม 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค...

Read More