กรมควบคุมโรค เตือนเกษตรกร “น้ำยาล้างห้องน้ำอันตราย” ไม่ควรนำไปผสมฉีดพ่นฆ่าแมลงในนาข้าว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...

Read More