กรมควบคุมโรค เตือนพ่อแม่พาลูกเที่ยวงานวันเด็ก เลี่ยงสถานที่เสี่ยงและดูแลตนเองขั้นสูงสุด

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็ก หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง...

Read More