กรมควบคุมโรค เตือนประชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย...

Read More