กรมควบคุมโรค ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีการป้องกันและการจัดห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัย...

Read More