กรมควบคุมโรค ห่วงเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู แนะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ททุกครั้ง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว อาจป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู...

Read More