กรมควบคุมโรค ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในช่วงฤดูฝน แนะสวมใส่รองเท้าที่พื้นมีดอกยาง และประเมินความเสี่ยงการหกล้มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

กรมควบคุมโรค ห่วงใยผู้สูงอายุไทย ซึ่งมีสถิติหกล้มปีละ 3 ล้านราย สาเหตุหลักเกิดจากการลื่น สะดุดล้ม...

Read More