กรมควบคุมโรค ห่วงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่กลับไปรักษาในภูมิลำเนา “เหนื่อยล้าเดินทาง” ร่างกายอ่อนแอ แนะให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล...

Read More