กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคเมลิออยโดสิส หากมีบาดแผล ควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน อาจติดเชื้อและถึงขั้นเสียชีวิตได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคเมลิออยโดสิส แนะหากมีบาดแผล...

Read More