กรมควบคุมโรค ห่วงการแอบอ้างชื่อเบียร์ 0% อาจเป็นการสร้างนักดื่มหน้าใหม่ เตือนผู้ประกอบการการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงการแอบอ้าง “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์” หรือ...

Read More