กรมควบคุมโรค ห่วงการเคลื่อนย้ายแรงงาน หลังประกาศปิดแคมป์และประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอความร่วมมือจังหวัด เฝ้าระวัง ค้นหา และติดตามการเดินทางเข้าออกในทุกหมู่บ้าน

กรมควบคุมโรค ห่วงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดแคมป์คนงาน...

Read More