กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี...

Read More