กรมควบคุมโรค ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเด็กเล็กจำนวน 3 ล้านโดส รับมอบลอตแรกเดือนตุลาคม 2565

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย...

Read More