กรมควบคุมโรค ร่วมหารือกับผู้แทนจาก International AIDS Society (IAS) ในฐานะสมัครเป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 24 ในปี 2565

ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค...

Read More