กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคให้ได้ตามมาตรฐานระดับชาติและสากล เพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...

Read More