กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะช่วงหยุดอยู่บ้านขอให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ อาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ...

Read More