กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรเชิดชูความสำเร็จให้กับหน่วยงานในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์อภิชาต...

Read More