กรมควบคุมโรค มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนื้ (3 มิถุนายน 2564) ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...

Read More