กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังกับ NECTEC และ 7-ELEVEN พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เตือนภัยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ NECTEC และ 7-ELEVEN พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน”...

Read More