กรมควบคุมโรค ต้อนรับภาคีเครือข่ายทำงานด้านเอดส์จากทั่วโลก ชูประเด็นยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนการยุติเอดส์ให้หมดภายในปี 2573

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...

Read More