กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เผยประเทศไทย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก     

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด...

Read More