กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีการรายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ด้วยการตรวจ ATK

วันนี้ (1 เมษายน 2565) นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์...

Read More