กรมควบคุมโรค ชี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ดีขึ้น ยอดติดเชื้อลดลงเกินครึ่ง ผลจากการฉีดวัคซีนสามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ชัดเจน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ...

Read More