กรมควบคุมโรค จับมือกองทัพไทย สมาคมปราบวัณโรค กรุงเทพมหานคร และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมป้องกันและควบคุมวัณโรคของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนาม...

Read More