กรมควบคุมโรค คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง...

Read More