กรมควบคุมโรค คว้ารางวัล “สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัลสำเภา-นาวาทอง ระดับกรม” ประจำปี 2565

ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...

Read More