กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดับจังหวัด มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบของสังคมไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค...

Read More