กรมควบคุมโรค ขอส่งพยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 270 “แนะประชาชนใช้มาตรการ…3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค…เพื่อร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก”

โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค...

Read More