กรมกิจการผู้อายุ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก รับมอบผลิตภัณฑ์ดีๆจาก NINThailand ตอบแทนความรักความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุของไทย

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับมอบผลิตภัณฑ์ NINThailand (นินไทยแลนด์) จาก...

Read More