กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ กรมราชทัณฑ์ MOU ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)...

Read More