กรมกิจการผู้สูงอายุ กับงานวันเด็กแห่งชาติ พม. 11 ม.ค.63 ณ บ้านราชวิถี

กรม ผส. ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย รู้รักห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ”...

Read More