กรมการแพทย์ ชูสถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหารลดเสี่ยงได้

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพในพระภิกษุสงฆ์ ให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน...

Read More