กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลม่วน คักฮัก ISAN สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว สุดยอดภาพถ่าย

31 ก.ค. 62 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)มอบหมายให้...

Read More