กรมการพัฒนาชุมชน จัดบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0”

วันนี้ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน จัดบรรยายหัวข้อ...

Read More