กรมการพัฒนาชุมชนประสานเครือข่ายรับมือโควิด-19 ส่งวิทยากรให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อทุกพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแจกกว่า 6 แสนชิ้น พร้อมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสผลิตเพื่อใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย...

Read More