กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “ข้าราชการ กก. ยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ New Normal” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว...

Read More