กรมการท่องเที่ยวร่วมหน่วยงานพื้นที่พิษณุโลก ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาสินค้าและบริการวิถีใหม่

วันที่ (7 ธันวาคม 2563) นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล...

Read More